English Deutsch Nederlands English

MiniWorld Nov '12 test CSI

woensdag 7 november 2012 8:02
Mini presteert beduidend beter met CSI-Ignition

In de MiniWorld van november staat een uitgebreide test van de CSI-Ignition. De verschillen tussen de standaard ontsteking en de CSI-Ignition werden gemeten op de rollenbank, de Mini 850 presteerde beduidend beter met de CSI-Ignition. Zie het hele artikel hier.

mini world nov

Company Fits